நம்ம ஜோலார்பேட்டைக்கு இப்படி ஒரு வரலாறா பகுதி – 2

Tirupathurcity.com பெருமையுடன் வழங்கும் நமது ஊரில் நமது பெருமைகள் – நம்ம ஜோலார்பேட்டைக்கு இப்படி ஒரு வரலாறா பகுதி – 2 Part 1 / பகுதி – 1 : https://youtu.be/I9QpvUBWk4c – #Rani Mangammal_History – #Jolarpettai_Yard (#ROH_Department) … Read More

நம்ம ஜோலார்பேட்டைக்கு இப்படி ஒரு வரலாறா!!!

Tirupathurcity.com பெருமையுடன் வழங்கும் நமது ஊரில் நமது பெருமைகள் – நம்ம ஜோலார்பேட்டைக்கு இப்படி ஒரு வரலாறா மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவலை தெரிந்து கொள்ள Youtube: https://bit.ly/3mT5nRf Instagram : https://www.instagram.com/tirupatturcity Facebook: https://www.facebook.com/tirupatturcity Twitter: https://twitter.com/tirupatturcity Website … Read More