திருப்பத்தூரில் மண்ணிலிருந்து தோன்றிய மண்ணீஸ்வரர் Tirupattur Temple History – 7 சக்கர – குண்டலினி

Tirupathurcity.com வழங்கும் நமது ஊரில் நமது பெருமைகள் ” திருப்பத்தூரில் மண்ணிலிருந்து தோன்றிய மண்ணீஸ்வரர் ” – where is kundalini in our body ( குண்டலினி சக்தி உடலில் எங்கு இருக்கிறது ) – 7 Chakara ( … Read More